Newsletter

Vaše ime:
E-mail Adresa:

KARIM RASHID: VESELI DIZAJN VRATA
2011-10-14

Ko bi drugi do Karim Rashid imao drugačiju viziju, potpuno oprečnu ustaljenoj, čak i kada je reč o funkcionalno sveprisutnom elementu enterijera – vratima. Vizuelna pregrada između prostorija različite namene tretira se na različite načine, ali Rashidov tretman je potpuno inovativan i osvežavajući.


Kolekciju Sensunels, dizajniranu za DI.BI. Group, objasnio je sintagmom Živopisna energična strast. I ovog puta Rashid želi da promeni pravila i opšte prihvaćeni životni stil. Njegova vrata su izraz inspiracije, kreativnosti, iznenađenja, šarma, uzbuđenja, energije. Ona su jarkih boja sa psihodeličnom ravanskom grafikom ili smirenog kolorita sa šarama koje stvaraju optičku varku trodimenzionalnosti. U oba slučaja efekat koji je Rashid želeo da postigne tiče se dubine i interakcije sa okruženjem, bilo da vizuelno beskonačne šare otvaraju skrivenu dimenziju i uvlače u nju ili da geometrijski oblikovane, multiplicirane šare deluju kao ispupčenja koja fizički zalaze u prostor sa obe strane. Prevazilazići klasičnu karakterizaciju dizajna kroz ravan, kubus, boju, teksturu svaki model iz kolekcije nastao je kao celovita vizija i funkcioniše kao interaktivni ekran za prostor u kome se nalazi.

 

 

Dizajn možemo opisati kao futuristički i usko povezan sa umetnošću digitalnih medija. Bez priklanjaja bilo kakvim šablonima, ornamentika koju je Rashid primenio govori o dobu u kome živimo, što i jeste okosnica Rashidove filozofije stvaranja


Ova vrata sama po sebi su dragoceni element enterijera, koji u monoton prostor može uneti radost, klasični prostor obogatiti duhom modernosti, prikloniti se modernističkoj tendenciji jednostavnosti ili se uklopiti u postmodernističku sintezu stilova. Potpuno kameleonska, kao i ostala Rashidova dela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tekst: Gordana Petković, dia

foto: AMBIJENTI arhiva