Newsletter

Vaše ime:
E-mail Adresa:

ONG & ONG ARCHITECTS: OAZA U SRCU GRADA
2011-05-19

Kada je reč o kvalitetnom dizajnu i enterijerima koji su sami za sebe delo umetnosti, onda je jasno da se radi o mnogo dubljim nivoima doživljaja prostora i o višeznačnosti ambijenta koji se predstavlja.


 

U prvom redu, reč je o jedinstvu celine, kao i o specifičnim odnosima elemenata u okviru organizacije prostora. Načiniti dobar životni ambijent znači voditi se osnovnim čovekovim potrebama na fizičko - duhovnom planu, uz poseban akcenat na estetici, koja je uvek definisana kulturološko - tehnološkim principima sredine i vremena u kome nastaje.

 

 

Renoviranje i adaptacija stambene kuće u rezidencijalnom delu Singapura primer je uspešnog poduhvata kreiranja prefinjene estetike visokog kvaliteta, koja je karakterističan pečat opusa koji potpisuju Ong & Ong Architects (projektantski tim: Diego Molina, Maria Arango & Camilo Pelaez).


Minimalizam kao princip ovde je sproveden na veoma suptilan način, oslanjajući se prvenstveno na tradicionalne tekovine stambene kulture Dalekog istoka, a koje se odnose na fluidnost prostora, naročito poštovanje svetlosti i na fenomen vrta kao centralnog dela kuće. Upravo pojava atrijuma kao vitalnog jezgra kuće simbolički je značajan momenat jer ukazuje na povezivanje čoveka sa prirodom.

 

 

 

Uvođenje dodatnog osvetljenja kuće sprovedeno je vertikalnim putem u vidu atrijumskog otvaranja ka nebu. Na taj način dobijen je dragocen prostor koji će biti preinačen u vrt sa vodom, oplemenjujući tako unutrašnjost kuće. Dvorište nema samo funkciju vrta, već u ovom slučaju ono ima i prirodnu ventilacionu ulogu. Takođe, ovom intervencijom istovremeno je dobijena i unutrašnja fasada objekta, koja je i oblikovno i likovno koncipirana u skladu sa celokupnim enterijerom kuće.

 


 

U koloritu, kao osnovni motiv javlja se bela boja. Bela boja kao ideja čistote, jednostavnosti i prozračnosti dominira enterijerom kuće, objedinjujući tako zidove, tavanice, stepeništa i nameštaj. Pojava srebrno-sivih tonova vertikalama naglašene aluminijumske unutrašnje fasade, u sintezi sa belinom enterijera, potcrtava koncept elegantne minimalističke estetike prostora


Posebna pažnja poklonjena je osvetljenju kao inicijalnom faktoru u kreiranju doživljaja prostora. Dnevno (prirodno) i (noćno) veštačko osvetljenje pružaju dva utiska – dve senzacije jednog istog prostora, otkrivajući tako dualitet njegovog karaktera.

 

Volumetrijski gledano, kuća se sastoji od dve celine, glavnog stambenog dela i  ekstenzije u produžetku dvorišta. Fizički razdvojene vazdušnim prostorom vrta, ove celine se povezuju, i to otvaranjem transparentnih fleksibilnih panela, čime se stvara specifičan kontinuitet prostora


Sadržaji unutar objekta su podužno organizovani, u skladu sa linearnošću prostora kuće, nadovezujući se jedan na drugi i formirajući kontinuitet linijskog kretanja. U prizemnoj etaži se, pored salonskog prostora, dnevnog boravka i trpezarije, nalazi i vrt za relaksaciju sa prirodnim elementima vode i drveća. Sprat je rezervisan za lični prostor spavaće sobe, biblioteke, radnog prostora i kupatila, dok je treća etaža namenjena gostinskom delu, pomoćnim prostorijama, kao i krovnoj terasi.Pored prirodnih materijala u finalnoj obradi enterijera – kamena travertina i orahovog drveta, pojavljuje se i aluminijum kao dominantan materijal, naročito u obradi fasade isticanjem vertikala, ali i u završnoj obradi kuhinje. Njen pomalo sveden izgled, ublažen je pojavom drvene ploče kao prirodnog materijala, koja uspostavlja vezu sa nadovezujućim prostorom vrta.


Prirodno drvo kao akcenat u samom vrtu nije slučajno odabrano. Reč je o posebnoj vrsti drveta (Frangipani) koja ima naročito mesto u tradiciji budizma, tako da je simbol od vitalnog značaja za kulturu jugoistočne Azije.


 

Pored istančane estetike dizajna i doslednosti njene realizacije u enterijeru, primarnu vrednost ovog objekta predstavlja i uspešan spoj čovekovog ličnog prostora sa elementima prirode, ostvarenim kroz pojavu vrta unutar kuće. Ovaj spoj nosi simboličan značaj – princip simbioze kao osnovnog faktora vitalnosti.


Filozofski pristup tradicije Dalekog istoka, savremen dizajn, minimalizam u izrazu i prefinjena estetika u vokabularu – kombinacija su kakva rezultuje samo kvalitetnom arhitekturom i dizajnom koji se pamti.


tekst: Bojana Stojinović, dia

foto: Ong & Ong Architects

izvor: AMBIJENTI 40